Διοίκηση

partner
Διαχειριστης

ΓΙΑΝΝΟΥΣΙΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Απόφοιτος του τμήματος Χημείας του Α.Π.Θ. και Διδάκτορας Αναλυτικής Χημείας, Α.Π.Θ. Γενικός Διευθυντής της VELTIA Labs for Life μέλος του ΔΣ της ENVIROLAB και της VELTIA Labs for Life.

partner
Διευθυντης Εργαστηριου

ΓΟΥΝΑΡΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Απόφοιτος του τμήματος Χημικών Μηχανικών του Παν. Πατρών. Μέτοχος και Διευθυντής Εργαστηρίου ENVIROLAB ΙΚΕ.

partner

ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΕΥΘΥΜΙΑΔΗΣ

Κάτοχος πτυχίου Master "Μηχανικού Παραγωγής και Διοίκησης" από το University of Manchester, Institute of Science and Technology, είναι Μέτοχος της ENVIROLAB και κατέχει την θέση του Διευθύνοντος Συμβούλου των εταιρειών VELTIA Labs for Life, BIOS AGROSYSTEMS και HELLENIC FARMING Α.Ε.