Πιστοποιήσεις

ΔΙΑΠΙΣΤΕΥΣΗ

Οι δειγματοληψίες, οι μετρήσεις πεδίου και οι εργαστηριακές δοκιμές διεξάγονται κάτω από αυστηρά κριτήρια ποιότητας που καθορίζονται από το εσωτερικό σύστημα ποιότητας τα οποία ακολουθεί αυστηρά το εργαστήριο το οποίο είναι διαπιστευμένο κατά ISO 17025 από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης ΑΕ (ΕΣΥΔ) με αριθμό πιστοποιητικού 154.

Το Πεδίο Διαπίστευσης της ENVIROLAB IKE δίνει μεγάλη έμφαση τόσο στις αναλύσεις, όσο και στις δειγματοληψίες και θεωρείται από τα πιο πλήρη στον τομέα του μεταξύ των εργαστηρίων της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

Το πεδίο διαπίστευσης, που μπορείτε να κατεβάσετε μέσα από την επίσημη ιστοσελίδα του ΕΣΥΔ ή από ΕΔΩ
Τον Κατάλογο Διαπιστευμένων Δραστηριοτήτων Εντός του Ευέλικτου Πεδίου, μπορείτε να τον δείτε ΕΔΩ