Εταιρικό προφίλ

Η ENVIROLAB IKE ιδρύθηκε το 2015, μετά από εξαγορά των «Εργαστηριών Γούναρη» τα οποία ιδρύθηκαν το 1989. Η βασική δραστηριότητα της είναι η παροχή υπηρεσιών στην τομέα του Περιβάλλοντος και ειδικότερα παροχή υπηρεσιών δειγματοληψίας και αναλύσεων θαλασσινών, επιφανειακών και υπογείων υδάτων, εδαφών, ιλύος, αποβλήτων και απορριμμάτων.

Η ENVIROLAB IKE είναι διαπιστευμένο εργαστήριο κατά ISO 17025 κατέχοντας ένα μοναδικό Πεδίο Διαπίστευσης. Οι εγκαταστάσεις της αποτελούνται από 700m2, που εκτίνονται σε 3 ορόφους στον Βόλο. Το προσωπικό της αποτελείται από 12 άτομα, κυρίως χημικούς και επιστήμονες περιβάλλοντος, οι οποίοι είναι ειδήμονες σε ειδικές διαδικασίες δειγματοληψιών.

Η ENVIROLAB ΙΚΕ διαθέτει υπερσύγχρονο επιστημονικό εξοπλισμό όπου ενδεικτικά περιλαμβάνεται οργανολογία ICP-OES, Φασματοφωτομετρία Ορατού / Ορατού – Υπεριώδους, Φασματοφωτομετρία Ατομικής Απορρόφησης, Φλωγοφωτομετρία, Υγρή, Αέρια και Ιοντική Χρωματογραφία, Αυτόματοι αναλυτές, Διατάξεις SPE για ανάλυση λιπών – ελαίων και ορυκτελαίων, Διατάξεις δοκιμών έκπλυσης κ.λ.π..

Η ENVIROLAB ΙΚΕ είναι εξοπλισμένη, επιπρόσθετα του αναλυτικού εξοπλισμού, με 1 αυτοκινούμενο εργαστήριο, 3 ειδικά οχήματα δειγματοληψίας, 1 ωκεανογραφικό σκάφος και 2 μικρά σκάφη.

Ειδικότερα στην ENVIROLAB IKE λειτουργούν:
  • Μικροβιολογικό εργαστήριο
  • Χημικό εργαστήριο
  • Ωκεανογραφικό εργαστήριο
  • Υδροβιολογικό εργαστήριο,
  • ενώ μπορεί να πραγματοποιήσει και Μετρήσεις Πεδίου

Η εταιρεία συνεργάζεται τόσο με τον Δημόσιο Τομέα (Υπουργεία, Περιφέρειες, Δήμους) στα πλαίσια δημοσίων διαγωνισμών, όσο και με τον Ιδιωτικό τομέα και αναλύει κάθε χρόνο περίπου 30.000 δείγματα.


Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ
 
Επωνυμία: ENVIROLAB ΜΙΚΕ
Έδρα / Διεύθυνση: Παύλου Μελά 3, Βόλος 
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ.: 135361344000
Εταίροι: ΒΕΛΤΙΑ ΑΕ, Βιομηχανική Περιοχή Θεσσαλονίκης, Τ.Θ. 48, Σίνδος
Κατηγορία εισφορών: Κεφαλαιακές
Διαχειριστές: 
Αλέξανδρος Γιαννούσιος του Γεωργίου, κάτοικος Πυλαίας Θεσσαλονίκης, Νίκης 29, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 721978 και
Αλέξανδρος Γούναρης του Στεργίου, κάτοικος Βόλου, Εθνικών Αγώνων 3, με Α.Δ.Τ. ΑΙ 863368
Εταιρικό Κεφάλαιο: 165.000,00
Εγγυητικές Εισφορές: 0,00
Η εταιρεία δεν είναι υπό εκκαθάριση


Εδώ μπορείτε να δείτε το Πρακτικό Διαχειρίσης της Εταιρείας
Ο Ισολογισμός του οικονομικού έτους 2020 είναι διαθέσιμος εδώ, ενώ εδώ μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα χρήσης για το οικονομικό έτος 2020.